HASIČI Z OLEŠNÉ U HOŘOVIC

HISTORIE SBORU


Historie sboru dobrovolných hasičů v Olešné je pestrá. Činnost sboru byla na dlouhou dobu přerušena a v nepřiliš vzdálené minulosti pak obnovena. Dříve, než se dostaneme k bližším podrobnostem, pozastavme se na chvíli nad uplynulou dobou, ve které se vše odehrálo.  Hybnou silou založení, obnovení ale také přerušení činnsoti, byli lidé několika generací, jejichž nezištná práce přinesla hodnoty, které se neztratí. Listujeme-li v paměti věků, v kronikách a zápisech, nacházíme v nich jména těch, kteří více než jiní, věnovali svůj čas a um ku cti a prospěchu svého sboru a svých spoluobčanů. To vše nejen k povznesení jejich společenského života a zvelebení obce, ale také k ochraně majetku a životů občanů této obce.

Toto všechno byla, a stále je, činnost dobrovolná. Je věcí každého, zda se ke sboru dobrovolných hasičů dá. Pokud už v něm však je, měl by se práci ve sboru náležitě věnovat!


Založení sboru

Založení sboru dobrovolných hasičů v Olešné se datuje do konce 19. století. Tehdy, 8. srpna 1897 došlo k oficiálnímu založení sboru s 16 členy. Během čtvrtstoletí se počet členů téměř zdvojnásobil. Příspěvek každého člena dosahoval v té době výše 50 krejcarů. Výjimkou byla první žena, která do sboru vstoupila - Kateřina Klírová, která platila pouze 45 krejcarů.

První funkcionáři SDH Olešná:

  • Josef Novák - předseda sboru
  • František Balej - velitel sboru
  • Antonín Rybák - podvelitel sboru

Výcvik nových členů

V létě 1898 vycvičil nové členy sboru pan Josef Skalka z nedaleké Obecnice. Každou sobotu a neděli do Olešné dojížděl a sbor cvičil tak, aby mohl na podzim vykonat veřejné cvičení. Za stejným účelem byla zakoupena také nová stříkačka. Pražská společnost Havelka Mész dodala stroj za 1050 zlatých. Na podzim téhož roku se o zdejším pozvícení konal hasičský sjezd, spojený se svěcením nové stříkačky. Vysvěcení provedl tehdejší farář Svaté dobrotivé, pan Bernard Brandt.

Zásahy v prvních letech fungování

První příležitost k zásahu dostala jednotka sboru v létě roku 1899. Dne 21. června ve večerních hodinách vznikl, z neznámé příčiny, v domě č. p. 27 u Václava Kebrle oheň, který v krátkém okamžiku zachvátil i vedlejší dům Josefa Kratochvíla č. p. 28. Ihned po našem sboru se dostavili také sbory z Těň a Kvaně.

Další požár, který byl v historických pramenech zaznamenán, byl způsoben bleskem 15. srpna 1903. Toho dne sjel blesk po komíně, domu č. p. 6, do kuchyně, zničil omítku na stropě a rozbil okna. Ještě toho večera udeřil blesk také do domu č. p. 8. Ten den byly v provoz uvedeny obě dvě stříkačky. Jednotce našeho sboru se s nimi podařilo omezit požár pouze na zachvácené stavby. Pomoci přijíždějících hasičů z Kvaně již nebylo potřeba.

Období světových válek

Obě světové války velmi ovlivnily hasičský sbor z Olešné. V těchto dobách byla aktivita sboru omezena na minimum. Při poplachu byli hasiči svolávání za pomoci zvonu, který se v současnosti nachází na stejném místě, jako tehdy.

Počátkem července roku 1938 způsobil blesk požár stodoly rolníka Emila Rybáka. Ta vyhořela do základu, rolník přišel o veškeré zásoby píce. Našim hasičům tehdy pomohla příroda. Prudký a vytrvalý déšť zabránil rozšíření ohně na vedlejší budovy. 


Funkcionáři SDH Olešná v meziválečných letech:

  • František Kříž - předseda sboru
  • Václav Fanta - velitel sboru
  • František Veverka - jednatel sboru

15. 4. 1962 se konalo námětové dálkové cvičení z vodní nádrže u Procházkova mlýna na objekt JZD - seník. Tohoto cvičení se zúčastnily tyto požární sbory: Olešná, Komárov, Hvozdec, Chaloupky, M. Víska, Zaječov, Kvaň, a Jivina. Cílem bylo, jak nejrychleji a efektivně uchránit majetek a zamezit rozšíření požárů do okolních objektů.

Období socialismu a doba předrevoluční

V průběhu sedmdesátých let došlo, v rámci zvelebování obce k opravení požární nádrže (1973) a k vystavění dnešní budovy hasičské zbrojnice sboru. Stará budova hasičárny dodnes stojí na návsi obce, vedle zvoničky. Kromě požární činnost se sbor odjakživa věnoval také kulturní činnosti. V roce 1972 oslavil sbor 75. výročí od založení. Po výroční schůzi se konaly ukázky, zakončené večerní veselicí. Když obec Olešná slavila 650 let od založení, v roce 1981, spoluúčastnili se členové sboru na přípravách i průběhu oslav. Po revoluci byla činnost našeho sboru pozastavena.

Oprava požární nádrže (1973)
Oprava požární nádrže (1973)
Výroční schůze při 75. výročí založení sboru
Výroční schůze při 75. výročí založení sboru

Nedochovaly se záznamy, kdy se tomu tak stalo, každopádně činnost sboru byla postupně omezována, utlumována, až zanikla. Ne však na pořád, v roce 2012 se činnost sboru obnovila. Ale o tom více v záložce Obnovení činnosti sboru.