SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

OLEŠNÁ U HOŘOVIC

Jsme sbor dobrovolných hasičů z Olešné u Hořovic, právní formou občanské sdružení. Scházíme s v naší hasičské zbrojnici, kterou se snažíme zvelebovat. Nejen to, zapojujeme se do dění v obci, pomáháme občanům i obci jako celku. 

S mužskými, ženskými i dětskými soutěžními družstvy se účastníme soutěží, srandamačů i memoriálů. Ne vždy se zadaří a přivezeme pohár. To nevadí, rádi se sejdeme jako parta a zaběhneme si to pro radost. 

Tyto webové stránky SDH Olešná jsou určeny široké obci našich příznivců, ale také všem hasičům, mladým hasičům a zkrátka všem, kdo se chtějí něco dozvědět o činnosti SDH Olešná.  

SDH Olešná u Hořovic
SDH Olešná u Hořovic

CO SE DĚJE NA BRIGÁDÁCH HASIČŮ Z OLEŠNÉ?


JAKÝCH SOUTĚŽÍ SE ÚČASTNÍ HASIČI Z OLEŠNÉ?


ČINNOST KROUŽKU MLADÝCH HASIČŮ Z OLEŠNÉ


NEJVĚTŠÍ SPONZOŘI SDH OLEŠNÁ U HOŘOVIC


Důležitá telefonní čísla

112

jednotné evropské číslo tísňového volání 

150

hasiči

155

zdravotnická záchranná služba

156

městská policie

158

policie ČR