HASIČI OLEŠNÁ U HOŘOVIC

Jsme sbor dobrovolných hasičů z Olešné u Hořovic, právní formou občanské sdružení. Scházíme s v naší hasičské zbrojnici, kterou se snažíme zvelebovat. Nejen to, zapojujeme se do dění v obci, pomáháme občanům i obci jako celku. S mužskými, ženskými i dětskými soutěžními družstvy se účastníme soutěží i srandamačů. K dnešnímu dni je sbor složen ze 42 členů, přičemž 16 je dětí a dorostu.

Tyto webové stránky SDH Olešná jsou určeny široké obci našich příznivců, ale také všem hasičům, mladým hasičům a zkrátka všem, kdo se chtějí něco dozvědět o činnosti sboru dobrovolných hasičů z Olešné. 

SDH Olešná u Hořovic
SDH Olešná u Hořovic

CO SE DĚJE NA BRIGÁDÁCH HASIČŮ Z OLEŠNÉ


SOUTĚŽE A SRANDAMAČE MUŽŮ A ŽEN SDH OLEŠNÁ


ČINNOST KOLEKTIVU MLADÝCH HASIČŮ SDH OLEŠNÁ112

jednotné evropské číslo tísňového volání 

150

hasiči

155

zdravotnická záchranná služba

156

městská policie

158

policie ČR