HASIČI Z OLEŠNÉ RADÍ: 


ZAMRZAJÍCÍ VODNÍ PLOCHY

Každoročně dobrovolní i profesionální hasiči po celé republice zachraňují velké množství lidí ze zamrzlých vodních ploch. Ne všechny případy končí šťastně. Ještě než Vy, Vaše děti nebo zvířecí miláčci vstoupíte na led, přesvědčte se o jeho dostatečné síle a pevnosti.

Bezpečnost zamrzlé plochy

 • bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm pro jednotlivce, 20 cm potom pro skupinu lidí (led by měl mít namodralou barvu)
 • uvědomte si, že tloušťka ledu není konstantní po celé ploše zamrzlé vodní hladiny (zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků, ale také v místě nečistot, spadaného listí apod.)
 • zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi
 • myslete na to, že do ledu jsou často prosekávány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům se vůbec nepřibližujte!
 • nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu na ledě sami (zejména děti a  mládež by měly vždy informovat své rodiče o místě bruslení)
 • pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh, případně lehněte na led (rozložíte tak svoji váhu) a doplazte se na břeh. Pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc

Když se led proboří

Jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Snažte se dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním nohama se snažte dostat co nejdál na led a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

Když zachraňujete

 • pokud se propadne pod led někdo z vašeho okolí, nikdy se k danému místu nepřibližujte ve stoje! Volte pohyb v kleče nebo plazením. Na pomoc si vezměte hokejku, větev, bundu, opasek nebo lano.
 • zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti tak, aby se z něho nestal zachraňovaný
 • zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo
 • zachráněného nikdy nenechávejte bez dozoru
 • pokud při záchraně začne led praskat i pod vámi, ihned se vraťte na břeh a přivolejte hasiče
 • do příjezdu záchranářů se snažte se zachraňovaným co nejvíce komunikovat
SDH Olešná u Hořovic
Copywrith © 2022 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky