HASIČI Z OLEŠNÉ RADÍ:


NÁLEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

I v dnešní době se může každý z nás setkat s obaly s obsahem nebezpečných látek. Co má občan dělat, pokud něco takového najde? Co dělat, abychom minimalizovali nebo odvrátili ohrožení zdraví nejen svého ale také spoluobčanů?

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008 . Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb. 

Klasifikace chemický látek, která je platná od 1. prosince 2012, je dána Evropskou směrnicí ES 1272/2008. Klasifikace směsí dle uvedené směrnice bude platná od 1. června 2015, v současné době jsou směsi klasifikovány dle vyhlášky 402/2011 Sb. 

Výstrašné symboly dle ES 1272/2008
Výstrašné symboly dle ES 1272/2008
Výstražné symboly dle vyhlášky 402/2011 Sb.
Výstražné symboly dle vyhlášky 402/2011 Sb.

K haváriím s úniky nebezpečných chemických látek nebo směsí může dojít v průmyslových podnicích nebo při přepravě těchto látek. V případě skladování chemických látek a směsí jsou jednotlivá balení označována štítky, ze kterých lze vyčíst údaje o nebezpečných vlastnostech. Při přepravě chemických látek a směsí po silnici nebo železnici se pro identifikaci nebezpečí používají bezpečnostní tabulky oranžové barvy s číselnými údaji . V horní polovině je identifikační číslo nebezpečí, v dolní polovině oranžové tabulky je identifikační číslo látky. Železniční cisterny a autocisterny jsou rovněž označeny bezpečnostními značkami. 

Vzor štítku dle ES 1272/2008
Vzor štítku dle ES 1272/2008
Vzor bezpečnostní tabulky
Vzor bezpečnostní tabulky

Co je to ten Kemlerův kód?

=značí nebezpečnost nebezpečné látky pro potřeby přepravy podle dohod ADR a RID. Umisťuje se na výstražnou tabulku na vozidlo přepravující předměty podle těchto dohod. Kemlerův kód slouží pro rychlé zjištění přibližných vlastností (chování) látky a je umístěn v horní polovině tabulky. Více zde...

Přehled bezpečnostních značek pro přepravu
Přehled bezpečnostních značek pro přepravu

Co dělat při nálezu nebezpečné látky?

= dodržujte následující pravidla:

  1. Věřte vyobrazeným symbolům na obalu o nebezpečnosti
  2. Obal neotvírejte ani jinak nepoškozujte
  3. Informujte Hasičský záchranný sbor na tísňové lince 150 nebo polici ČR na lince 158
  4. Do příjezdu hasičů nebo policistů zajistěte, aby s nálezem nebylo manipulováno

KDE VÁM TAKÉ MOHOU POMOCI?

V chemických laboratořích HZS, které jsou schopny provádět:

  • protichemická a protiradiační opatření při haváriích s únikem nebezpečných škodlivin a radiačních havárií
  • prevenci ohrožení obyvatelstva nebezpečnými škodlivinami
  • výcvik, vzdělávání a rozvoj vlastní odborné činnosti

Zajímá Vás, jak probíhají výcvikové kurzy na nebezpečné látky?

SDH Olešná u Hořovic
Copywrith © 2022 Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky