HASIČI Z OLEŠNÉ U HOŘOVIC

VÝKONNÝ VÝBOR SDH OLEŠNÁ


Výbor sboru je výkonným orgánem sboru, společně se starostou a velitelem sboru. Výkonný výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek. Výkonný výbor je tvořen starostou sboru popř. náměstkem, velitelem sboru popř. vedoucí zájmových kolektivů a dalšími členy v počtu, který je stanoven valnou hromadou. Výkonný výbor musí být nejméně tříčlenný. 

Vladimír Malina

velitel sboru

Martin Reindl

starosta sboru

Kamil Hájek

zástupce velitele, velitel družstva


Lucie Šubrtová

kulturní referent sboru

Kateřina Šlechtová

hospodářka sboru

Martina Balejová

vedoucí mládeže, kronikářka


Miroslav Růžička

předseda kontrolního výboru

Radek Hasman

člen kontrolního výboru


Radek Svoboda

člen kontrolního výboru

Karel Lipert

jednatel