VÁZÁNÍ UZLŮ

Znát různé uzly je v hasičské praxi důležité. Nejčastěji používáme několik základních uzlů, které musí každý mladý hasič perfektně ovládat. Využije je nejen na soutěžní hře Plamen, ale také v soutěžích přímo věnovaných uzlování. Proto si tady ukážeme několik základních uzlů. Ke každému uzlu zde můžete dohledat krátký popisek využití v praxi...

Co musí mladý hasič ovládat na soutěžní hru v požárním sportu Plamen?

Každý člen hlídky si vylosuje jeden z těchto uzlů:

 1. Tesařský uzel
 2. Zkracovačka
 3. Plochá spojka
 4. Lodní uzel
 5. Úvaz na proudnici


JDEME SE UČIT...

Plochá spojka

= ambulantní uzel

 • plochý uzel, který netlačí,  proto je používán převážně v lékařství jako ovazy, šátky apod

 • lze jej použít i na svazování dvou lan přibližně stejného průměru

 • na svazování lan pro potřeby záchranářství je však nevhodný, spíše nebezpečný

 • při použití s lanem může klouzat, zvlášť při použití lana ze syntetických materiálů

 • v případě potřeby lze uzel snadno uvolnit, pokud je však zatažen silně a když navíc provaz navlhne, rozvazuje se velmi špatně

Nejste si jisti, jak plochou spojku uvázat? Mrkněte na video návod a zkuste to podle něj...

Plochá spojka
Plochá spojka

Tesařský uzel
Tesařský uzel

Tesařský uzel

 • pomocí tohoto uzlu můžeme lehce připevnit lano ke kmenu, větvi, potrubí nebo jiným břemenům
 • čím více je nosné lano zatěžováno, tím pevnější je sevření smyčky (pokud volný konec ovíjí pevnou část alespoň 3x)
 • při proměnlivém zatížení hrozí nebezpečí uvolnění nebo sklouznutí uzlu > proto je nutné překontrolovat uzel po každém povolení

Nejste si jisti, jak tesařský uzel uvázat? Mrkněte na video návod a zkuste to podle něj...


Lodní smyčka

 • všestranně použitelný uzel, který je základem pro vázání mnoha jiných uzlů
 • snadno se váže, spolehlivě drží i při zatížení jednoho konce
 • je spolehlivý pouze tehdy, pokud je jeho zatížení trvalé
 • jakmile napětí pomine, uzel povolí
 • po zatažení lze uzel snadno rozvázat a lehce zkrátit
 • spolehlivě drží na válcovitých přredmětech, které mají hladký i drsný povrch
 • v praxi se používá např. na uvázání přívodního vedení či k zajištění kabiny
 • není vhodný k přivázání nezatíženého lana na pevný bod

Nejste si jisti, jak tesařský uzel uvázat? Mrkněte na video návod a zkuste to podle něj... 


Zkracovačka

 • tento uzel použijeme v případě, že nechceme řezat lano, kdykoliv potřebujeme kratší kus
 • základní zkracovačka je složena ze tří závitů
 • pokud je potřeba lano zkrátit více, je možné pokračovat několikanásobnou zkracovačkou

Nejste si jisti, jak tesařský uzel uvázat? Mrkněte na video návod a zkuste to podle něj... 

Zkracovačka
Zkracovačka

Úvaz na proudnici

 • speciální druh uzlu, který je používaný pouze u hasičů
 • je využíván především k uprevnění proudnice k lanu tak, aby se vedení mohlo vytahovat např. do vyšších pater budov nebo transportovat přes překážky

Nejste si jisti, jak tesařský uzel uvázat? Mrkněte na video návod a zkuste to podle něj...  

Úvaz na proudnici
Úvaz na proudnici

JAK JE UZLOVÁNÍ HODNOCENO ROZHODČÍMI NA HŘE PLAMEN?

HODNOCENÍ:

 • za každý nesprávně uvázaný uzel 3 trestné body, maximálně 15 trestných bodů
 • pomoc i slovní - jiným členem hlídky či jiné osoby se hodnotí jako nesprávně zavázaný uzel

U UZLŮ SE HODNOTÍ POUZE FUNKČNOST, A TO TAK:

 • TESAŘSKÝ UZEL - je funkční, pokud jsou na něm dvě celé otočky konce lana (při vázání soutěžící musí třikrát provléci konec lana smyčkou, protože ve skutečnosti první otočení provazu dává dohromady pouze 1/2 otáčky)
 • PLOCHÁ SPOJKA - je funkční tehdy, je-li dodržena kresba uzlu 
 • ZKRACOVAČKA - je funkční, pokud při zatažení za volné konce provazu nedojde k rozpadnutí uzlu a k jeho rozvázání. Rozhodčí při hodnocení musí dávat pozor, aby nešetrným zacházením nedošlo při jeho kontrole k rozvázání uzlu.
 • LODNÍ UZEL - je funkční tehdy, je-li dodržena kresba uzlu 
 • ÚVAZ NA PROUDNICI - je funkční, pokud je provedena dle vyobrazení přičemž konec lana je pod koncovkou hadice, nikoliv u hubice proudnice, a zbytek lana vedoucí do sáčku je u hubice proudnice. Lano pro vázání úvazu na proudnici nemusí mít na svém konci oko. Stejně tak se nehodnotí délka konce lana, vyčnívajícího ze smyčky kolem koncovky hadice. Oka vytvořena na laně kolem spojení hadice a proudnice tvoří liščí smyčku a jsou co nejblíže oběma koncovkám. Maximální vzdálenost je 15 cm od čela koncovky na hadici (pořadatel je povinen zajistit označení této vzdálenosti na hadici lepící páskou, čarou apod.) Na konci proudnice je kolem hubice stočena smyčka, která se váže pro udržení svislé polohy proudnice při jejím vytahování lanem. Nezáleží na tom, na kterou stranu je smyčka otočena.

NĚCO NAVÍC...

Osmičkový uzel

 • patří mezi základní uzly, avšak nemá žádné velké využití 
 • častěji je využíván dvojitý osmičkový uzel
 • slouží nejčastěji k navazování lana na pevný bod nebo k upevnění hasiče na lano
 • může být využit i ke svázání dvou lan
 • oproti ostatním uzlům způsobuje menší snížení nosnosti lana
 • díky symetrickému tvaru je snadno kontrolován vizuálně i hmatem zda nemá tendenci se samovolně rozvazovat
 • z výše uvedených důvodů je velmi bezpečný
 • obtížný na rozvazování po dotažení, avšak snazší než v případě jiných uzlů

Nejste si jisti, jak tesařský uzel uvázat? Mrkněte na video návod a zkuste to podle něj...   

Dvojitý osmičkový uzel
Dvojitý osmičkový uzel

Poloviční lodní smyčka

Poloviční lodní smyčka
Poloviční lodní smyčka
 • jeden z nejčastěji používaných uzlů u hasičů
 • použití při jištění (doporučená jistící metoda), v nouzi i na slaňování v případě, že nejsou po ruce jiné slaňovací pomůcky
 • má velmi dobré vlastnosti při zachycování pádu
 • smyčka sama o sobě nedrží, pouze třením brzdí posunování lana, což komplikuje jeho pohodlné používání
 • přesto je nejčastěji používaným uzlem u hasičských jednotek, které nedisponují speciálním lezeckým vybavením

Nejste si jisti, jak tesařský uzel uvázat? Mrkněte na video návod a zkuste to podle něj...   

Dračí smyčka

 • nejdůležitější uzel horolezectví v dřívějších dobách, který je dnes již překonaný
 • používá se k navázání na lano, lze ji použít i ke kotvení lana k jistícímu bodu
 • nepovažuje se za nejbezpečnější - nedrží při obvodobém zatížení (při roztahování oka)
 • není vhodný ke spojování dvou konců lana do okruhu
 • tento uzel je náchylný k samovolnému rozvázání zvláště u tuhých lan
 • všem výše uvedeným nebezpečím lze předejít navázáním pojistného uzlíku koncovým cancourem. Ten se dělá vnější nebo vnitřní. Vnější se nejčastěji dělá jako obyčejné oko, lepší a bezpečnější variantou je však udělat jej jako dvojitý rybářský uzel.
 • při zatížení pramene lana, který z uzlu vychází je dračí smyčka pevná a i po silném zatížení jde snadno rozvázat
 • tento uzel se snadno váže jednou rukou okolo pasu těla - toho lze využít při nouzovém navázání lana na tělo v situaci, kdy se jednou rukou musíme držet

Dračí smyčka
Dračí smyčka

Nejste si jisti, jak tesařský uzel uvázat? Mrkněte na video návod a zkuste to podle něj...   

Rybářská spojka

Nejste si jisti, jak tesařský uzel uvázat? Mrkněte na video návod a zkuste to podle něj...   

 • používá se většinou dvojitá
 • velmi dobře spojuje dvě lana nestejných průměrů
 • dvě lana položíme vedle sebe konci proti sobě tak, aby přesahovaly přes sebe na jeden metr
 • potom na každém laně uvážeme dvojité očko okolo lana protějšího
 • lano z očka musí směřovat proti protějšímu lanu
 • očkové uzly řádně urovnáme a stáhneme k sobě, tím se o sebe opřou a pevně drží
 • po odlehčení lze velmi snadno rozvázat
 • proti rozvázání je vhodné tento uzel zajistit samostatnými očka na každé straně uzlu