ODZNAKY ODBORNOSTI


Plnění odznaků odborností je určeno mladým hasičům do 18 let a je součástí vzdělávacího systému mladých hasičů. Pilířem vzdělávacího systému dětí a mládeže SH ČMS je plnění odznaků odborností. Na plnění odznaků odborností volně navazuje plnění odznaků specializací. Zatím co odznaky odborností presentují spíše stránku vědomostní, odznaky specializací jsou zaměřeny na rozvoj dovednosti.