SDH OLEŠNÁ U HOŘOVIC

O NÁS

Jsme sbor dobrovolných hasičů z Olešné u Hořovic, právní formou občanské sdružení. Scházíme s v naší hasičské zbrojnici, kterou se snažíme zvelebovat. Nejen to, zapojujeme se do dění v obci, pomáháme občanům i obci jako celku. S mužskými, ženskými i dětskými soutěžními družstvy se účastníme soutěží i srandamačů. K dnešnímu dni je sbor složen z 42 členů, přičemž 16 je dětí.

A teď trochu teorie pro neznalé...

Sbor dobrovolných hasičů 

= SDH = obecné označení dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských sborů

Jedná se o dobrovolnou organizaci (podobně jako TJ Sokol, zahrádkáři, rybáři apod.), která je postavena na společném zájmu několika osob.

Náplní činnosti je PREVENCE v oblasti požární ochrany, v dnešní době také požární sport a jiné kulturní akce. V čele sboru, přičemž výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci.

Znak hasičů Čech, Moravy a Slezka
Znak hasičů Čech, Moravy a Slezka
Znak sboru dobrovolných hasičů z Olešné
Znak sboru dobrovolných hasičů z Olešné

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

= JSDH =organizační složka, jejímž zřizovatelem je obec nebo město. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj, pořízená pro činnost jednotky JE MAJETKEM OBCE! 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nemají se sbory dobrovolných hasičů nic společného. Členové této jednotky zasahují u mimořádných událostí. Zjednodušeně je lze nazvat dobrovolní hasiči ve výjezdu. V čele této složky je velitel jednotky, který je odpovědný za svoji funkci starostovi obce.

Jistá provázanost mezi JSDH a SDH je. Členové zásahové jednotky obce jsou vybíráni z členské základy SDH, protože tito lidé jsou vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany a záchranářství

Stanovy občanského sdružení

Z právního hlediska je náš sbor občanským sdružením a naším hlavním právním dokumentem jsou stanovy. Co jsou to stanovy? K čemu slouží?

Stanovy jsou základní ustavující dokument některých typů právnických osob, zejména občanského sdružení, akciové společnosti, družstva nebo politické strany. Formu stanov občanského sdružení určuje v českém právu zejména zákon č. 89/2012. Podle tohoto zákona schvaluje stanovy přípravný výbor občanského sdružení, a tyto stanovy musejí obsahovat - název, sídlo, cíl, orgány sdružení, určení orgánů, ustanovení o organizačních jednotkách, zásady hospodaření a práva a povinnosti člena sdružení.

Zajímají Vás stanovy podrobněji, níže si je můžete přečíst, po rozkliknutí odkazu.