MLADÍ HASIČI SDH OLEŠNÁ

UČÍME SE


Většina věcí, které se mladý hasič naučí během pravidelných schůzek, je využita v soutěžní hře v požárním sportu Plamen. Plamen je určen pro nejméně devítičlenné kolektivy mladých hasičů. Družstva mohou být složena z dětí obou pohlaví ve věku do 15 let. Za každé družstvo může soutěžit maximálně 10 členů. Každý sbor dobrovolných hasičů může sestavit i více družstev než jedno (záleží na počtu dětí). Každý mladý hasič smí v jednom ročníku hry reprezentovat pouze jeden kolektiv. Při dodržení stanovených podmínek jsou samozřejmě také možné přestupy mladých hasičů do jiných kolektivů.