Tříkrálová sbírka

Jako každý rok i letos se mladí hasiči zapojili do Tříkrálové sbírky, akce pořádané Charitou Česká republika a v ní sdruženými lokálními charitami. Tato akce navazuje na tradici koledování na Tři krále tj. 6 ledna a má charakter celonárodní sbírky, jejímž hlavním účelem je především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Mladí hasiči uspořádali sbírku v neděli 6. ledna 2019. Tři skupinky Kašparů, Melicharů a Baltazarů se vydalo obejít obec. Každou skupinu doprovázel dospělý člen sboru.

"Tímto bychom chtěli poděkovat všem občanům obce Olešná, kteří přispěli do pokladniček."

Martin Reindl, starosta sboru

Kolik se celkem vybralo v celé České republice?

Dle dostupných informací v lednu 2019 přispěli dárci z celé České republiky štědrou částkou 119 184 663 Kč do celkem 23 908 pokladniček. Tím byl překonán loňský rekord 112 375 686 Kč. Více informací naleznete zde.