Tlustický sranda match

S novým školním rokem začaly mladým hasičům z SDH Olešná u Hořovic opět pravidelné schůzky. Stejně jako v předchozích letech, i letos na olešenskou mládež čekal v září "Tlustický sranda match", kam již několik let jezdí soutěžit.

Na akci, pořádanou na fotbalovém hřišti v Tlustici, dorazilo postupně 9 soutěžních družstev z Týčku, Záluží, Hýskova, Malých Přílep, Tlustice, Zdic a Olešné. Reprezentovat olešenskou mládež se vydalo jedno družstvo mladších, které soutěžilo ve třech disciplínách. Tradičně první z nich je požární útok, ve kterém se mládeži z Olešné vcelku dařilo a obsadili 4. místo. 

Druhou štafeta 4 x 60 m, obnášející slalom dvojice s požárním žebříkem, skoky v pytli a spolupráci vedoucího a dětského soutěžícího, na posledním stanovišti, kde bylo úkolem sestřelit PET lahev za pomoci proudu vodu ze džberovky. V této soutěži se olešenským dařilo lépe než v první části a skončili na 3. místě. Jako poslední každoročně připravují pořadatelé soutěže překvapení ročníku. Letos na soutěžní družstva čekala dálková doprava. Ne však taková, jakou provádějí hasiči při skutečném zásahu, tedy dálková doprava vody. Každé družstvo muselo pomocí složení "okapů" vytvořit dálkovou dopravu pro golfový míček. V tomto úkolu už olešenští mladí hasiči neměli takové štěstí jako v předchozích disciplínách. Konečné umístění mladých hasičů SDH Olešná bylo tedy 5. místo.