Pomohli jsme s akcí Vítání jara

V průběhu měsíce března jsme byli požádáni Spolkem pro občanské záležitosti (SPOZ) o pomoc při pořádání akce Vítání jara. Akce se konala 30. března v lesoparku u požární nádržky a byla koncipována jako několik stanovišť pro děti.

Poté, co děti splnily úkoly, dostali odměnu a opekly si buřty. Výměnou za naši pomoc jsme se se členy SPOZu dohodli, že nám v případě potřeby pomohou s akcí Čarodějnice 2019.